Bąkowo Park Sportowo-Rekreacyjny

Stacja zamontowana w Parku Sportowo-Rekreacyjnym

Bąkowo