Gdynia Dąbrowa – ul. Rdestowa

Stacja dla Miasta Gdynia zlokalizowana na ul Rdestowej

Gdynia Dąbrowa