2 kolejne stacje na Warmii i Mazurach

Kolejne stacje pojechały na Warmię i Mazury, tym razem w miejscowościach Dziarny i Siemiany.