Gdynia Dąbrowa – ul. Rdestowa

Station for Gdynia city located on ul. Rdestowa

Gdynia Dąbrowa